Hírek

Tisztelt Ügyfeleink, Látogatóink!

 

Az új Fémtörvénnyel jelentős változás lépett életbe a tevékenységi biztosíték összegének megállapításánál. Lesznek olyan kereskedők akiknek nőni fog, de olyanok is lesznek akiknél csökkenthető a kaució összege.

A csökkentést kérelmezni kell, a NAV csak kérelemre hajtja végre. Annak érdekében, hogy a változás minél kedvezőbben érintse, esetleg csökkentse a biztosítékát tanácsadással, segítség nyújtással állunk szíves rendelkezésére. A tevékenységi biztosítékot érintő kérdéseivel hívja a +36-30/833 79 33 számot.

Új Fémtörvény 2013-ban

Nem lesz „államosítás”, de megmarad a 6 napos tárolási kötelezettség (a cikk megjelenése után frissebb infót kaptunk a tárolási kötelezettségről). Többek között meg fog szűnni a „lomizás” lehetősége, emelkednek a büntetési tételek, valamint már nemcsak az átvett anyag súlyát, hanem az értékét is jelenteni kell. Tudtuk meg Tánczos Zoltán, pénzügyőr alezredes, főosztályvezetőtől, aki a Fémkereskedelem 2013-as, várható változásairól beszélt a VJASzSz soproni konferenciáján 2012. novemberben.

 

Cikkünkben az alezredes úr által összeállított bemutatóanyag vázlatpontjait vesszük sorra.

 

Az elmúlt hónapokban rengeteg találgatást hallottunk, olvastunk a fémkereskedelem jövőjével kapcsolatosan. Több hírt is kaptunk a várható változásokról, de ez idáig semmi konkrétum nem hangzott el. 2012 októbere óta azonban már nem a meglévő Fémtörvény módosításáról van szó, hanem egy új Fémtörvény megalkotásáról beszélnek a törvényalkotók. A teljes cikk olvasásához kattintson ide...

 

 

Változik a hivatalok hatáskör és a feladatmegosztása NAV-on belül, a bevallás feldolgozás és az ellenőrzés terén, a környezetvédelemmel kapcsolatosan pedig hulladékgazdálkodás ellenőrzése terén, amely a pénzügyőrségekhez kerül. A fémkereskedelem ellenőrzése továbbra is a vámigazgatóságoknál marad.

 

Mit várnak a hatóságok az új Fémtörvénytől? Mi a cél?

A fő cél 2009-es Fémtörvényben meghatározott célok valós elérése

A Fémtörvény kiskapuinak bezárása, értik ez alatt a „lomizási lehetőség” nyújtotta kiskapuk bezárását

Az illegális kereskedelem felszámolása az illegális fémkereskedők felderítését célzó új szabályok kialakításával

A szankciórendszer hatékony átalakítása is a célok között szerepel. A fémkereskedőkre vonatkozó szabályok szigorítása helyett a lehetőségekhez képest történő egyszerűsítés várható.

Pontosabban lesz megfogalmazva az új törvényben, hogy...

...mi számít fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak
(pontosítva lesznek a kivételek, pl. a csomagolóanyagok)

...mi számít fémkereskedelmi tevékenységnek:

pl. engedélyköteles marad a felvásárlás (a hasznosítás céljából történő felvásárlás), és

engedélyköteles marad a külföldi felvásárlás is (a hasznosítási célú külföldi felvásárlás), amennyiben az értékesítés Magyarországon történik

...mi nem számít önmagában fémkereskedelmi tevékenységnek a felvásárlást követően...

tárolás,

szállítás,

raktározás és

értékesítés.

 

Megszűnik a „lomizás” lehetősége a Hulladékról szóló Törvény (Ht.) meghatározásai miatt. Tehát a „begyűjtés” is tiltott lesz az új, 2013-as fémtörvényben.

 

A telephely fenntartása nélküli fémkereskedő - egyfajta közvetítői tevékenysége okán - saját maga nem tárolhat fémhulladékot és nem is tároltathat más fémkereskedőnél sem.

 

Fémkereskedőnek nem minősülő személyek:

Törvény hatálybalépésekor sem minősülnek fémkereskedőnek az engedély nélkül is folytatható tevékenységeket végző személyek (Az egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, a rájuk vonatkozó szabályok szerint)

Az átmeneti időszakot (a törvény hatályba lépését követő 3 hónapot) követően nem minősülnek fémkereskedőnek a „Természetes személyek” és a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot szállító és fémkereskedőnek nem minősülő személyek.

 

Milyen szabályok fognak vonatkozni a Fémtörvényben azokra a személyekre, akik nem fémkereskedők?

Természetes személy az ingatlanán összesen 3 m3 térfogatú fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tarthat birtokban, illetve tárolhat.

Az ingatlanon tárolt (max. 3 m3) fémkereskedelmi engedélyköteles anyag kizárólag az ingatlanhoz kapcsolódóan keletkezhet, képződhet. (pl.: házfelújításkor)

Amennyiben a természetes személy e mennyiséget meghaladó fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tárol, úgy a fémkereskedelmi hatóság első ízben kötelezi a teljes mennyiség leadására!

Amennyiben visszaellenőrzés során a természetes személy a fémkereskedelmi hatóság felhívásának nem tett eleget, úgy bírságot szab ki, illetve lefoglalja/elkobozza az ingatlanon tárolt teljes mennyiséget.

Azon egyéni vállalkozók, illetve azon gazdálkodó szervezetek, akiknek a (cégjegyzékben szereplő) fő tevékenysége során fémkereskedelmi engedélyköteles anyag keletkezik gyártási hulladékként, azt birtokban tarthatja.

A vállalkozásoknál (a természetes személyek tekintetében irányadó 3 m3 térfogat maximum) mennyiség nem vizsgálandó.

Ha az anyag származása tekintetében kétség merülne fel a bizonyítási teher megfordul. (Tehát a VP által megvádoltnak kell bizonyítani az ártatlanságát)

 

A fémkereskedőnek nem minősülő személyek milyen tevékenységeket folytathatnak? Milyen tevékenységhez nem kell fémkereskedelmi engedély?

A saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag továbbra is engedély nélkül értékesíthető a fémkereskedők részére

Meghatározott termékek, termékcsoportok visszavétele, illetve visszaváltása sem lesz engedélyköteles (pl.: hulladékká vált sörös dobozok Tesco általi átvétele)

Engedéllyel rendelkező épületbontók tevékenysége sem

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató szervezet tevékenységét engedély nélkül végezheti.

A Fémtörvény igazodik a Hulladéktörvény szabályaihoz, mely alapján a természetes személy hulladékbirtokos engedély nélkül szállíthatja el a saját hulladékát, így a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagát is

ha nem saját maga szállítja el a fémhulladékát, akkor csak szigorú számadású szállítólevéllel teheti ezt meg (a részletszabályok a végrehajtási rendeletben lesznek)

 

Felismerésre Alkalmas Jellemzővel rendelkező („FAJ kódos”) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok leadásával kapcsolatos változások:

FAJ kódos anyagok (pl.: csatornafedél, ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények) leadása bejelentéshez kötött, illetve a fémkereskedelmi hatóság engedélyéhez kell hozzá. A bejelentés után a fémkereskedelmi hatóság megkeresi a rendőrhatóságot, és a leadni kívánt anyag eltulajdonított volta tekintetében információt kér.

 

Fémkereskedelmi anyagok tárolásának szabályai (fémkereskedők részére):

Nem jeleztek változást a „6 napos” tárolási kötelezettség tekintenében. (cikkünk megjelenése óta újabb infókat kaptunk a 6 napos tárolásról)

A fémkereskedelmi engedélyben meghatározott saját telephelyen tárolható a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

Más fémkereskedőnél is tárolható a fémhulladék

Szerződés alapján tárolható az anyag fémkereskedői telephelyen kívül is, ha ez a tárolási tevékenység a rakodás, illetve a vasúti, vízi szállításhoz szorosan kapcsolódik

Szerződés alapján tárolható az anyag bérmunka keretében történő munkavégzéshez idegen helyen

 

Nyilvántartással kapcsolatos változások:

A Vaslap programot is érintő nyilvántartási változások:

A napi jelentésben szerepeltetni kell – az átvett mennyiségen kívül – a vételárat is. Thát a NAV látni kívánja a pénzmozgást tételesen.

Tárolni és jelenteni kell a be- és kiszállító eszköz, jármű rendszámát, vasúti vagon számát, hajóazonosító számát, és lehetőséget kell adni egy „egyéb szállítóeszköz” megnevezésre is

Külön ÁNYK adatszolgáltatás lesz a jogi személyekkel kötött szerződésben szereplő árak jelentéséhez is

A Vaslap programot nem érintő nyilvántartásbeli változások

A havi zárás a Fémtörvényben is meg fog jelenni (nemcsak a végrehajtási rendeletben)

Pontosítani fogják a „gyanú” fogalmát, és azt, hogy a fémkereskedő mikor lesz köteles értesíteni a hatóságot gyanú esetén.

 

Biztosíték összegek és a büntetések változásai:

Csökkenteni fogják a tevékenységi biztosíték összegét.

A bírság összegeket ezzel szemben felemelik

Bevezetik a méltányosság fogalmát

A figyelmeztetések körét és szintjeit bővítik

Változni a fog a hatósági elszállítás költségének kiterhelési rendje

 

Az anyagban szereplő, várható jogszabályi változásokat nem tekinthetjük teljesen biztosnak, de arra mindenképpen számíthatunk, hogy a fent leírtak meg fognak jelenni a 2013-ban várható új Fémtörvényben.

forrás: www.vaslap.hu